Nabízíme celé spektrum produktů, které zajišťují různorodou péči o lidské zdroje. Specializujeme se na poradenství i rozvojové interaktivní programy.

Tréninkové programy

Obsah i rozsah tréninku je tvořen na základě osobního jednání a přesného pochopení potřeb dané firmy a těch pracovníků, kterým má být určen. K němu jsou připraveny také materiály pro jednotlivé frekventanty.

Jednotlivá cvičení, případové studie, týmové aktivity apod. vycházejí co nejvíce z konkrétních okolností práce frekventantů. Každý trénink je z velké části interaktivní. Při tréninku vždy využíváme moderní techniku.

Příklady témat tréninků, pro které připravujeme moduly nejčastěji: