Nabízíme celé spektrum produktů, které zajišťují různorodou péči o lidské zdroje. Specializujeme se na poradenství i rozvojové interaktivní programy.

Kariérový servis

Zajišťujeme ohodnocení potenciálu daného zaměstnance a společně s ním naplánujeme jeho další směr profesní orientace. Využíváme kombinaci více hodnotících nástrojů podle toho, jaký výstup požaduje zadavatel. Obvykle kombinujeme sebehodnocení s profesionálním hodnocením. Výstup takového hodnocení pak sjednotí jednotlivé pohledy na danou osobnost a přesně specifikuje oblast dalšího profesního nebo kariérového nasměrování často tyto výsledky využívá i development centrum

Obvykle náš program využívají zaměstnanci, kteří již delší dobu pracují v jedné pozici. Řeší nabídku kariérového posunu, profesního rozvoje nebo uvažují o zásadnější změně a potřebují kvalifikovaný rozhovor a zhodnocení dané situace.