Nabízíme celé spektrum produktů, které zajišťují různorodou péči o lidské zdroje. Specializujeme se na poradenství i rozvojové interaktivní programy.

Koučování

Nabídka projektů koučinku vychází z teze, že „člověk má velmi dobrou schopnost měnit sebe sama. Objevit své zdroje, aktivovat je a využít je“ (PhDr. Ludvík Jaroš, CSc.). Proto je jeho cílem aktivace a využití vnitřních zdrojů konkrétního člověka.

Naše projekty vycházejí z podrobného zhodnocení potenciálu daného klienta, z jeho osobnostního plánu a profesních cílů i z konkrétních specifik a potřeb společnosti, ve které tento klient pracuje. Pak společně stanovíme, co chceme řešit, a připravíme plán koučinku.

Projekty využívají nové postupy moderního řízení lidských zdrojů a aktivují pozitivní emoční a sociální inteligenci klienta.