Nabízíme celé spektrum produktů, které zajišťují různorodou péči o lidské zdroje. Specializujeme se na poradenství i rozvojové interaktivní programy.

Diagnostika

Termín diagnostika velmi často vyvolává nepříjemné pocity nebo nechuť či nedůvěru k takovéto formě „zkoušení.“ Proto obvykle soubor navrhovaných metod sestavíme po vzájemné dohodě se zadavatelem i účastníkem diagnostického měření.

Vždy podrobně vysvětlíme účastníkovi:

Diagnostiku a její výsledné zprávy využíváme pro rozvojové aktivity našich klientů, pro kariérový servis, assessment nebo development centre, jako podklady pro koučink nebo je připravujeme zadavateli projektu podle toho, pro jaké účely chce výsledky diagnostického měření využít.

Výsledky jsou zpracovány jednak do popisné zprávy, jednak jsou podrobně zachyceny na některých grafech profilů účastníků a ve srovnávacích grafech